Leverings– og handelsvilkår

ePriser

Priserne er inkl. moms og afgifter– løst eller på paller leveret.

*) Undtaget er ikke brofaste øer.

**) Det er ikke alle steder fragtmanden kan levere. Der tages derfor forbehold for dette. Varerne leveres med lastbil til indblæsning i siloer eller med lastbil med lift og palleløfter for produkter som leveres på paller. 

Leveringen af paller og løse træpiller kræver fast underlag samt egnede adgangs- og parkeringsforhold. 

Betaling

Betaling foregår ved bestilling. Der kan betales med dankort og kreditkort. Beløbet bliver reserveret på Dankort / Kreditkort som depositum. Afregning sker først efter levering og når vejseddel foreligger. Derefter bliver det korrekte beløb afregnet på den reelle påfyldningsmængde.

Levering

Vi leverer overalt i Danmark. Specielle priser til ikke brofaste øer.

Levering af løse træpiller til indblæsning med eller uden PowerPlus olie normalt inden for 15 arbejdsdage.

Levering af træpiller i poser normalt indenfor 10 arbejdsdage. 

Alle leveringer foregår med lastbil til indblæsning i siloer. En sættevogn er 4 meter høj, 2,8 meter bred og 16,5 meter lang

Påfyldningsslange er maks. 25 meter.

Køber skal sørge for at indblæsningsstuds til silo er frit tilgængelig og at der forefindes kørefast underlag.

Minimum ordre

Minimum bestillingsmængde er 3 ton ved løse træpiller og en hel palle ved sækkevarer.

Salgs- og leveringsbetingelser

k1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere (herefter benævnt ”Kunden”) foretager på German Pellets Denmark ApS  (herefter benævnt ”Sælger”) hjemmeside PowerplusTræpiller.dk. Samtlige oplysninger (herunder nærværende vilkår) på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Sælger pr. e-mail eller almindelige post.

2 Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse og oversigt over de bestilte varer.

Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Sælger, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Sælger og kunden modtager ordrebekræftelse på e-mail efter ordren er afgivet.

Endelig aftale mellem Kunden og Sælger anses for indgået, når Sælger har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Sælger vil dog snarest mulig underrette Kunden, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Sælger ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Faktura
En papirbaseret faktura fremsendes på Kundens e-mailadresse.

2.3 Data på kunder:

German Pellets gemmer de data kunden oplyser ved køb, samt efterfølgende de oplysninger der bliver foretaget i en mail korrespondance. German Pellets gemmer oplysningerne digitalt i virksomheden.
Kunder kan ved behørig dokumentation (E-mailadresse) få oplyst hvilke data vi har på den pågældende. Forespørgsel fremsendes til [email protected]

Data vil efter 5 år blive slettet.

3 Priser og betaling

3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen.

Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.

3.2 Leveringsomkostninger
Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med de anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling. Betaling foregår ved bestilling. Der kan betales med dankort og kreditkort. Beløbet bliver trukket fra Dankort / Kreditkort som depositum. Den endelige Afregning sker først efter levering og når vejseddel fra chaufføren foreligger. Derefter bliver det korrekte beløb afregnet på den reelle påfyldningsmængde.

Betalinger på Sælgers hjemmeside håndteres af QuickPay. Quickpays betalingsløsning er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Sælger.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved levering af varen, og leveringen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper eller kræver betalingen tilbageført, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Sælger udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4 Levering

4.1 Leveringssted og måde
Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

4.2 Leveringstid
Det estimerede leveringstidspunkt er maks 15 arbejdsdage efter ordremodtagelse.  Da Sælger ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Sælger ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse. Vi bestræber os dog på hurtigst muligt levering.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Sælger snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

Levering til øer i Danmark, skal Sælger kontaktes for pris og leveringstid

5 Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver Sælger fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Sælger på den i punkt 5.3 nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Kunden må gerne besigtige og afprøve varen.

Returnering kan ske ved, at Kunden:

  1. selv returnerer varen på sælgers returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen, på kundens regning.
  2. indleverer varen til forsendelse til Sælger hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket) eller
  3. undlader at modtage varen, når den kommer frem.

5.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering, også i det tilfælde at køber returnerer varen ved at undlade at modtage varen, når den kommer frem.

Det beløb, som Kunden har betalt for den pågældende vare inklusiv leveringomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Sælger har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.

Sælger skal altid kontaktes inden returnering, at returadressen kan meddeles til Kunden.

5.3 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

German Pellets Denmark ApS                                                                                                   
Sdr. Tværkaj 3                                                                                                                               
DK-7100 Vejle 

ATT: Salgsafdelingen f.eks. fortrydelsesret/reklamation

eller

E-mail: [email protected]
Telefon: +45 70707779

6 Fejl og mangler – reklamation

6.1 Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.

Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstids punktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Sælgers regning men for Kundens risiko, og. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.

Ved Reklamation skal der altid indsendes et billeddokumentation og beskrivelse af reklamation.

Reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen indenfor den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:

  1. afhjælpning af manglen,
  2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
  3. et passende afslag i købesummen eller
  4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Sælger uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Sælger afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Sælger skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Sælger i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Sælger påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Sælger kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.

7 Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger
Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Kunden og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig til at opfylde aftalen fx videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Kundens computer.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til logstatistik. Ved logstatistik forstås, at et statistiksystem opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (onlineannonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskort nummer, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve “kontrakten” (købeaftalen) lagres kun hos Sælger ikke hos Sælger.

Desuden registreres Kundens IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

7.2 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Kunden kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Kunden. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Kunden, forudsat dette ikke vil forhindre en købe-aftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

7.3 Markedsføring
Oplysninger om kunderne – navn, adresse, e-mail m.v. – benyttes kun af Sælger til at opfylde Kundens bestilling og informere Kunden, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.4 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende Kundens bestilling samt eventuelle andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af eventuelle reklamationer.

8 Andet

8.1 Kontakt til Sælger
Spørgsmål vedrørende levering og betaling m.v. kan ske på telefonnummer +45 70707779. Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse: [email protected]s.dk

8.2 Forbehold for trykfejl m.v.
Sælger tager forbehold for tryk- og billedefejl, udsolgte varer, moms- og afgifts-ændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8.4 Farveforskelle
Da træpiller er naturprodukter, kan der forekomme farveafvigelser, samt ændringer i sammensætningen af farver i de enkelte sendinger. Dette må accepteres af køber. German Pellest Denmark ApS bestræber sig på løbende at beskrive farverne i vores produkter. German Pellets Denmark ApS bruger kun EN Plus A1 og DIN Plus A1 certificerede varer.

9 Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende

Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10 Oplysninger om Sælger

German Pellets Denmark ApS
Cvr-nr. 33267622
Sdr. Tværkaj 3
DK-7100 Vejle
Danmark
Tlf. +45 70707779
E-mail: [email protected]

German Pellets Denmark ApS er 100% ejet af:

Wismar Pellets GmbH
Am Torney 2a
23970 Wismar
Tyskland
Handelsregister: HRB 12459 
Handelsregister Schwerin
www.wismar-pellets.de