Biobrændsel

Træpiller findes i mange forskellige kvaliteter. Markedet med træpiller er ved at være oversvømmet med mangeforskellige leverandører, mærker og kvaliteter. Det er derfor meget vigtigt, at du ved hvad du skal være opmærksom på, når du handler træpiller. 

Se en liste over leverandører som ikke lever op til den internationale standard, selv om de reklamerer for dette.

Med henblik på træpillernes tekniske egenskaber burde du altid se på følgende:

Vandindhold i træpillerne – Dette skal være under 10% og helst så lavt som muligt. Det mest almindelige er omkring 6-7 %. Ved for højt vandindhold smuldrer træpillen betydelig lettere.

Aske – Ved for meget aske, kan der opstå problemer med fyret eller pejsen. Aske med lavt smeltepunkt, kan smelte sammen og danne store klumper, som kan give problemer med fyringen. Aske skal helst ligge markant under 0,5%. Askens smeltepunkt skal helst ligge på over 1200°C. For mange urenheder i træpillen, som bark, sten o.lign. giver at lavere askesmeltepunkt og højere askeindhold.

Hvad er træpillen lavet af – Her er en nåletræspille bedre end en løvtræspille. En god træpille skal helst have en brændværdi på mellem 18 og 19 MJ/kg.

Herunder et skema som viser en oversigt over de anvendte 3 klasser, som træpiller inddeles i. Til brug i private kedler og brændeovne anbefaler vi udelukkende at anvende kvalitetsklasse A1. 

Kvalitetsklasse A1 A2 b
Oprindelse 1.1.3 + 1.2.1 1.1.1 + 1.1.4 + A1 1.1 + 1.2 + 1.3.1 + A1 + A2
Vand i % Max 10 Max 10 Max 10
Aske tør 1 % Max 0,7 Max 1,2 Max 2,0
Svovl tør i % Max 0,04 Max 0,05 Max 0,05
Effektiv brændværdi i MJ/kg Min. 16,5 Min 16,5 Min 16,5
Mekanisk holdbarhed i % Min 97,5 Min 97,5 Min 96,5

Oprindelse

1.1 Alle trædele, ubehandlet
1.1.1 Hele træer uden rod
1.1.3 Kærnetræ, Træ uden bark
1.1.4 Træspåner, trærester
1.2 Alle trædele, fra træbearbejdning
1.2.1 Ubehandlet træ, savsmuld
1.3.1 Ubehandlet træ, genanvendeligt træ

 

Inden du handler, så husk også at kontrollere prisen i forhold til et ton. Udregningen foretages således:

1: 1 palle vejer 896 kg og koster 1500 kr. Dette giver en tons pris på 1.74,11 kr. Du dividerer de 896 kg op i de 1500 kr. og ganger med 1000 kg, så har du tons prisen

2: 1 palle vejer 930 kg og koster 1450 kr. Dette giver en tons pris på 1.560 kr. 1450/930*1000 = 1.560 kr.

Du kan også udregne brændværdien for dine træpiller. Udregningen foretages således ved sammenligning:

1: 1 Palle med 900 kg. er angivet med en brændværdi på 18,6 MJ/kg., hvilket giver 16.740 KJ i alt pr. palle.

2: 1 palle med 990 kg. er angivet med en brændværdi på 16,5 MJ/kg., hvilket giver 16.335 KJ i alt pr. palle.

Nogle forhandlere opgiver også brændværdien i kcal/kg. 238,9 kcal/kg svarer til 1GJ/t eller også 0,001GJ/kg

Andre igen bruger enheden kWh/kg. 1 kWh/kg svarer til 859,45 kcal/kg. 1 kWh/kg svarer til 3,6 GJ7t eller også 0,0036 GJ/kg

Det er derfor vigtigt, at i ser på alle disse forhold før i beslutter jer for at købe træpiller.

Hvad betyder PEFC mærkningen af træpiller i Danmark

I Europa satte alle ministrene med ansvar for skov sig sammen og definerede hvilke krav der skal opfyldes før end man kan sige at skovdriften er bæredygtig. Det kom der 6 overordnede kriterier ud af:

  • Bevarer og forøger skovresursen
  • Bevarer og forøger skovenes sundhed og vitalitet
  • Bevarer og forbedrer skovenes produktion
  • Bevarer og forbedrer skovenes biodiversitet
  • Bevarer og forbedrer skovenes beskyttelsesfunktion
  • Bevarer skovenes andre socio-økonomiske funktioner

Kort sagt handler bæredygtig skovdrift om en miljømæssig forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning for nuværende og fremtidige generationer